2010/Jan/01

สิ่งที่เธอควรมี                        "สติปัญญา"

สิ่งที่เธอควรแสวงหา              "กัลยาณมิตร"

สิ่งที่เธอควรคิด                     "ความดีงาม"

สิ่งที่เธอควรพยายาม             "การศึกษา"

สิ่งที่เธอควรเข้าหา                "นักปราชญ์"

สิ่งที่เธอควรฉลาด                "การเข้าสังคม"

สิ่งที่เธอควรนิยม                  "ความซื่อสัตย์"

สิ่งที่เธอควรตัด                    "อกุศลมูล"

สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน              "บุญกุศล"

สิ่งที่เธอควรอดทน                "การดูหมิ่น"

สิ่งที่เธอควรยิน                     "พุทธธรรม"

สิ่งที่เธอควรจดจำ                 "ผู้มีคุณ"

สิ่งที่เธอควรเทิดทูน              "สถาบันกษัตริย์"

สิ่งที่เธอควรขจัด                  "ความเห็นแก่ตัว"

สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว           "การพนัน"

สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์           "สัมมาชีพ"

สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ                 "การแทนคุณบุพการี"

สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที        "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"

                                                                 - ว.วชิรเมธี -    

ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะ

ใช้ชีวิตอย่างมีสติ

: )

Comment

Comment:

Tweet


สวัสดีปีใหม่นะคะ

ขอให้มีความสุขมากๆ

และมีแต่คนรัก

ตลอดไปค่ะ

big smile
#2 by tae_moship At 2010-01-02 01:02,
สวัสดีปีใหม่เจ้า

สาตุ๊

confused smile
#1 by walk my own way ^^ At 2010-01-01 18:21,